fbpx

Centerlederens Beretning

Generalforsamlingen er den ene dag om året, hvor vi vender blikket mod os selv, alle de andre dage bruger vi på at synliggøre den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

Der er Corona-stille i disse dage og det giver tankerne mulighed for at vandre mod året der gik, og et af de områder, vi meget sjældent har kigget på, er de ansattes trang, lyst og mulighed for suge viden, formidle til andre og holde sig inspireret og opdateret.

Der er to oplevelser, der er meget vigtige, det ene er at komme ud og blive inspireret, det andet er at komme ud og fortælle – det er i de to situationer, at det store overblik dannes for os og der man kan se grunden til, at man kan navigere, når hverdagen fylder glasset op til randen.

Både Signe og jeg har gennem 2018 og 2019 været i gang med uddannelser. Signe nåede halvvejs i sin uddannelse som Frivilligkonslulent gennem Ingerfair, før hun gik på barsel og fik lille Ellen. Derfor skal hun gøre den færdig her i efteråret 2020. Jeg færdiggjorde i 2018 den teoretiske del af en uddannelse som Coach i organisationer hos Frontsetter. I foråret 2019 opnåede jeg målet, om at have 100 coachingtimer som erfaringsgrundlag. Det betyder meget for frivilligheden, at der er en god faglighed i Frivilligcenteret, som I kan trække på, og både Signes og min uddannelse står til rådighed for jer – det vender vi tilbage til, når ydelseskataloget bliver færdigt. Et lille kursus, der ser mindre vigtigt ud, som jeg deltog i var med emnet Grafisk Facilitering, altså det at kunne tegne en proces, eller tegne illustrationer til et oplæg til et møde. For mig er det vigtigt, at få så mange aspekter af en problemstilling belyst, og tegningen hjælper til at aktivere andre dele af hjernen, så den var tid givet godt ud.

Ligesom vi arbejder for at skabe en større sammenhæng for medlemsforeningerne ved at arrangere blandt andet Foreningernes Dag og Dialogmøde, så er det også vigtigt for Frivilligcenteret at deltage i aktiviteter, så vi kan føle os som en del af et større fællesskab. Frivilligcentrenes Hovedorganisation FriSe holder hver år et årsmøde i Vejle. Her får vi mulighed for at møde alle de andre Frivilligcentre, høre om deres aktiviter, få skabt netværk og blive inspireret til vores eget arbejde. I 2019 mødte vi f.eks. Vibeke Koushede, som fortalte om ABC-Mental Sundhed og mødte et par frivilligcentre som arbejdede med det. Vi hørte også Bjarne Ibsen – som provokerede os meget med denne indledende tekst “
”En stor del af civilsamfundet er primært en forsamling af nørder med meget egoistiske interesser. Hver forening kæmper sin specifikke sag uden stor interesse for fællesskabet” Sådan lyder professor Bjarne Ibsens hårde dom, når han bliver mødt med fortællingen om frivillighed som et middel til større sammenhængskraft” og det kan jo nok få en frivilligcenterleder og nogle bestyrelsesmedlemmer til stå klar til kamp.

At få lov til at komme ud i foreninger, grupper eller på skoler for at fortælle om den sociale frivillighed i Guldborgsund, får altid hårene til at rejse sig på armene. Vi bliver ofte inviteret til at komme ud på SOSU-Skolen, og det giver så meget mening, at få fortalt alle de kommende SOSU-assistenter, hvad frivillighed er, hvad vi laver, hvad foreningerne laver, og hvordan de kan hjælpe borgerne med at få hjælp.

Her er det et billede fra Seniorfestivalen på Marielyst, hvor jeg deltog i en paneldebat.

Tidligere finansminister Christian Jensen talte på NGO-mødet, arrangeret af Frontsetter, 2019, som både Signe og jeg deltager i hvert år i januar.

Projektet “Bevæg dig for Livet” –  i Verdens mest idrætsaktive nation, blev af DGI skudt i gang i Guldborgsund. Puljen som blev oprettet i forbindelse med arrangementet har også hjulpet sociale foreninger til at dyrke mere idræt.

Guldborgsund Frivilligcenter

Grafisk facilitering – øvelse gør mester.

Guldborgsund Frivilligcenter

Årsmøde i FriSe, formand Jan Riis og undertegnede øverst i midten af billedet. Til måltiderne sidder vi altid hver for sig, for at få talt med så mange som muligt.

Til dig der ikke selv var til stede den anden lørdag i september på Foreningernes Dag, følger her lidt stemningsbilleder. Der deltog mellem 80 og 90 foreninger, og der blev udleveret næsten 400 vand og sandwich til de frivillige. Her kan du møde nogle af de frivillige og borgere, der ikke kommer fra den sociale indsats.

 

Tak til alle, der har bidraget til livet i Guldborgsund Frivilligcenter – lige nu i corona-nedlukningen er det meget tydeligt, hvor meget I betyder.

Visits: 39

Scroll to top
Skip to content